Gebouw & schoolplein

Gebouw

Het gebouw aan de Abbenbroekweg heeft een organische structuur en is speciaal ontworpen voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De kleuterklassen hebben een eigen vleugel in het gebouw en een eigen omheinde speeltuin, grenzend aan het duinparkje dat achter de school ligt. De aparte kleuteringang ligt aan de Abbenbroekweg, de hoofdingang van de onderbouw (zes tot en met twaalf jaar) ligt aan de Gerrit Kasteinweg. De ingang voor de peuters van De Vrije Speelklas en de kinderen van buitenschoolse opvang Het Grote Huis bevindt zich aan de zijde van de Jean François van Royenweg.  Zowel De Vrije Speelklas als De Sprank hebben een ook een eigen vleugel in het gebouw.
De school heeft een volwaardige gymnastiekzaal, een handenarbeidlokaal, een kleine en een grote zaal. Er is een grote fietsenstalling in de kelder. Het parkje achter de school, met één hoog duin, is voor kleuters en onderbouw een mooi stukje natuur binnen handbereik. Als het mooi weer is, wordt daar gretig gebruik van gemaakt voor feesten, extra buitenspelen of om buiten les te geven.

Een Groen Schoolplein

Ons plein is vrij toegankelijk en wordt ook door omwonenden en buurtkinderen van verschillende leeftijden gebruikt. Buurtkinderen komen er om te voetballen, te tennissen of tafeltennis te spelen en omwonenden kunnen verpozen op de diverse bankjes. Of komen er spelen met hun kleinkinderen.

Het Groene Schoolplein vergroot het welzijn van de kinderen en legt verbindingen in de wijk. Immers kinderen uit de buurt komen er ook spelen en nemen hun (groot)ouders mee.

Het is grotendeels een openbaar plein. Alleen de peutertuin is niet publiek toegankelijk en het kleuterplein is alleen toegankelijk voor buurtbewoners. Op dat kleuterplein zijn twee nieuwe zandbakken gerealiseerd en een waterstroom. Ook is het hekwerk rondom het plein vernieuwd en is er een houten schuur gekomen om alle tuinmaterialen en fietsjes e.d. goed en veilig op te bergen. Op het grote plein voor de school is een deel van de bestrating weggehaald en daar zijn de struinduinen gekomen.

20150925_130559

Naast die struinduinen op het grote plein is er ook op het peuter- en kleuterplein voldoende mogelijkheid om te spelen met water en zand en is voorzien in speelelementen zoals takken, blokken en gevlochten wilgentenen. De kinderen kunnen tussen de bomen met touwen zwieren of met behulp van takken en touwen zelf een schommel maken. Ook is er een klimboom geplaatst. Langs de gevel van het schoolgebouw zijn diverse borders gemaakt met bloeiende planten, die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en insecten. Er is sprake van een brede biodiversiteit.
Voor de hoofdingang staan vier dukdalven, waar de kinderen ’s ochtends kunnen ‘aanmeren’ voor een nieuwe schooldag. Bij de dukdalf ontmoeten ze hun juf of meester om naar hun klas te gaan. Het zijplein is een duinbos met dichtere vegetatie en een tunnel van wilgentenen met daaromheen bloemen en planten. Een Groen Schoolplein nodigt uit tot nieuwe spelvormen en tot experimenteren met de natuurlijke materialen die aanwezig zijn. Het Groene Schoolplein wordt ook ingezet bij de lesonderdelen als heemkunde en plantkunde. De kinderen kunnen zo de lesstof zien en ervaren op het schoolplein.