Archives for 13 okt,2020

You are browsing the site archives by date.

Maandbericht oktober 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Afgelopen dinsdag was het Michaël. Om praktische redenen hebben we dat vandaag gevierd op school. Alle klassen hadden prachtige drakenkoppen gemaakt. Die zijn vervolgens verslagen door de dappere Sint Joris, gesteund door de Aartsengel Michael. De draak die Covid-19 heet is nog niet verslagen, maar wij blijven dapper weerwerk bieden en houden de school open en fijn. Er zijn gelukkig niet structureel meer kinderen dan normaal afwezig. Toch blijven er nog heel wat zorgen en problemen over. Ik ga daar in dit maandbericht uitgebreid op in. Maar eerst geef ik een uitleg bij de besteding van de ouderbijdrage.

Het maandbericht sluit ik af met een paar korte mededelingen. Veel informatie die vanaf vandaag ook op onze website is terug te vinden.

Jullie ontvangen dit maandbericht altijd van Therèse. Zij heeft de afgelopen 8 jaar bij ons op school mij ondersteund, onze communicatie uitingen geprofessionaliseerd, het kwaliteitsmanagement systeem door ontwikkeld, gezorgd dat de leerlingenadministratie op orde bleef en nog veel en veel meer.

Per 1 december gaat ze ons verlaten om voor ‘AanmeldenPO’ te gaan werken. We zullen haar enorm gaan missen. Volgende week komt er een vacature op onze website voor deze functie. Zeg het voort!

Met vriendelijke groet,

Niels Schieman Schoolleider

Toelichting ouderbijdrage besteding 2019/2020

Anderhalve week geleden heb je een e-mail ontvangen met het verzoek om jouw bijdrage voor dit schooljaar bekend te maken. Daarin was al toegezegd dat er in het eerstvolgende maandbericht een nadere toelichting zou volgen op de besteding van wat jullie in 2019-2020 aan school hebben geschonken. Hierbij .

Laatste ontwikkelingen t.a.v. het covid-19 virus en de impact daarvan op school

Sinds de start van het nieuwe schooljaar is er extra aandacht voor een frisse school. De CO2 meters zijn vandaag (vrijdag 2 oktober) aangekomen en worden de komende week in alle klassen opgehangen. Nu het kouder wordt zal dit wel betekenen dat het regelmatig fris (of gewoon koud) zal zijn. Lekker veel laagjes en warme truien zullen de komende maanden geen overbodige luxe zijn.

Nu het aantal besmettingen weer oploopt in Nederland en zeker in Den Haag, zijn we extra alert op het voldoende afstand houden. Groepen van meer dan 30 volwassenen mag niet meer in de school. Dat betekent dat ouderavonden alleen kunnen doorgaan in onze twee zalen met maximaal 1 ouder/verzorger per kind en met de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar. De leerkracht reserveert de zaal en nodigt jullie uit. Om te grote drukte van veel volwassenen in de school op de tafeltjes avonden te voorkomen zijn die gesprekken meer gespreid in de tijd. Ook hiervoor ontvang je (of ontving je al) een uitnodiging. Bij deze gesprekken kunnen we wel twee ouders/verzorgers per kind aanwezig zijn.

Ondanks alle goede zorgen kan het toch gebeuren dat je kind niet naar school kan komen. Een snotneus mag dan voor een kind geen probleem zijn, de meeste andere (lichte) ziekteverschijnselen zijn wel een reden om thuis te blijven. Ook een besmet gezinslid maakt het noodzakelijk om thuis te blijven. Het is voor de leerkrachten niet altijd duidelijk of een kind écht ziek is, of uit voorzorg moet thuisblijven. In dat laatste geval is werk-/leermateriaal voor thuis fijn om toch wat te kunnen doen. Ondanks dat het voor leerkrachten niet mogelijk is om echt afstandsonderwijs te verzorgen terwijl er ook gewoon op school les wordt gegeven, hebben we met elkaar afgesproken dat het verzorgen van werkmateriaal voor thuis wel haalbaar is. Vraag daar zelf actief om zodat de leerkracht weet dat daar behoefte aan is. De leerkracht zal dan laten weten waar en wanneer dat materiaal beschikbaar is.

De leerkrachten zelf moeten, ook bij relatief milde klachten, al thuisblijven en zich bij voorkeur laten testen. Daardoor loopt de druk op de vervangcapaciteit op. Zowel binnen ons eigen netwerk als bij de bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd (Maandag, Dit Is Wijs, …) zijn er weinig beschikbare mensen. Alleen al in september heb ik daarom veel vaker dan mij lief is, ouders moeten vragen om hun kind thuis te houden. Vaak is daar begrip voor, maar het leidt natuurlijk ook tot bezorgdheid en frustratie.

De leerkrachten hebben deze week wel met elkaar afgesproken dat als ze niet op school kunnen werken, maar ook niet echt ziek zijn, ze vanuit huis afstandsonderwijs zullen verzorgen indien er geen vervanging mogelijk is. Ook gaan zij zich voorbereiden op een mogelijke nieuwe schoolsluiting. Niet omdat we dat verwachten, wel om er klaar voor te zijn.

Medezeggenschapsraad

De oudergeleding van de MR zoekt dringend meer leden. Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de beleidsvorming binnen de school. Dus laat je stem horen en solliciteer, hierbij de vacature.

Twee nieuwe schoolregels

Rookverbod

Sinds 1 augustus 2020 geldt er in heel Nederland een rookverbod op en rond scholen en sportverenigingen. Dit verbod geldt 24/7 (iedere dag/ieder moment) en iedereen wordt er op geattendeerd met bordjes ‘Rookvrije generatie’. Het is de bedoeling dat kinderen geen volwassenen meer zien roken en dat dit bijdraagt aan een rookvrije generatie. Wij worden geacht dit rookverbod te handhaven op ons eigen terrein (schoolplein en in het gebouw) en zullen dat ook doen. Hierbij het dringende verzoek aan iedereen om ook rond de school (op de trottoirs) niet meer te roken.

Smartwatches op school

We zien de laatste tijd steeds vaker kinderen met Smartwachtes op school. Er kunnen redenen zijn waarom je kind daarmee geholpen is, maar wij hebben besloten dat we met deze apparaatjes op dezelfde manier omgaan als met telefoons. Dat wil zeggen, we vragen de kinderen om hun smartwatch uit te doen en in hun tas te stoppen. Na schooltijd mogen ze dan weer worden aangedaan. Dat geeft rust en voorkomt (te veel) afleiding.

RTL opnames voor ‘In de regio’

Op woensdag 7 oktober komt Dutch Content Productions in de ochtend bij ons opnames maken voor het programma In de regio van RTL4. Deze opnames zijn bedoeld als promotie van onze school. Er zal op verschillende plekken in en rond de school worden gefilmd. Met Therèse stem ik af welke kinderen er niet in beeld mogen komen. Als centraal thema wil bewegend leren in beeld brengen. Iedereen, leerkracht of leerling die uiteindelijk in beeld komt zal gevraagd worden om een individueel toestemmingsformulier in te vullen. De ouders waarvan de klas wordt gefilmd ontvangen hierover nog een aparte bericht. Niels

BAZAR

Helaas zal er geen BAZAR plaatsvinden in de herfst. COVID-19 maakt het ons onmogelijk om ouders in de school te laten. Met de bazarcommissie is besproken dat we wellicht een lente BAZAR kunnen organiseren, waarbij we zoveel mogelijk evenementen in de buitenlucht laten plaats vinden. Ideeën zijn welkom en ook de commissie heeft nog extra leden nodig. Stuur bij ideeën of interesse om mee te denken een mail naar bazar@devrijeschooldenhaag.nl

De bazarcommissie

Met spoed opzoek naar een woning

Mijn naam is Sanneke en werk als euritmiste op deze school. Met spoed ben ik op zoek naar een woning voor mij en mijn twee dochtertjes van 2 en 4. Ik kan per maand rond de 800 euro betalen. Weet je iets? Mail mij dan: s.potgiesser@devrijeschooldenhaag.nl Vriendelijke groet, Sanneke Potgiesser

Cursus Vrije School pedagogie 2020

Ook in het schooljaar 2020-2021 verzorgen we weer een cursus over de achtergronden en de praktijk van het vrijeschoolonderwijs in Den Haag. Deze is zowel voor ouders als voor leerkrachten. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. In de bijlage treft u de uitnodiging aan. Mocht u de link naar het inschrijfformulier niet kunnen openen dan kunt u dit óf op uw computer proberen als het op uw telefoon niet lukt óf de link kopiëren, deze vervolgens in uw browser plaatsen en dan openen.

Met vriendelijke groet, Manon Vinkenborg, managementassistent

Typecursus Ook dit schooljaar wordt bij ons de typecursus verzorgt door De Typetuin. In de bijlage alle informatie en hoe je je kind kunt opgeven.

Read More

Maandbericht juli 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Bijna zomervakantie, even pas op de plaats en bekomen van de rollercoaster die covid-19 de afgelopen maanden heeft veroorzaakt, op school, bij jullie thuis en breder in onze wereld. Waar we normaal de tijd nemen om tot goede nieuwe afspraken te komen moesten we nu juist een beroep doen op ons improvisatie talent. We hebben onze planningen regelmatig herzien en steeds onderwijs op maat van het mogelijke verzorgd. Zelfs nu, ondanks dat de kinderen de laatste weken weer allemaal 5 dagen naar school konden komen, zijn we nog zeker niet terug bij een stabiele voorspelbare schoolsituatie. Veel vaker dan normaal, hebben we jullie moeten vragen je kind(-eren) één of meer dagen thuis te houden. Meerdere leerkrachten zijn de afgelopen weken getest nadat zij lichte of zwaardere gezondheidsklachten hadden. Gelukkig voor hen en ons allemaal bleek het iedere keer geen corona besmetting. Toen we in maart de deuren moesten sluiten was ik, samen met andere besturen in Den Haag, volop bezig met het maken van plannen om het lerarentekort de komende jaren het hoofd te kunnen bieden. Dat probleem leek opeens van de aardboden verdwenen maar is het natuurlijk niet. Op de achtergrond zijn velen er gewoon mee doorgegaan met als resultaat dat er extra geld naar de 5 grootste gemeenten komt om hun noodplannen te kunnen uitvoeren.

Al die tijd ben ik ook bezig geweest om voor onze school voldoende nieuwe mensen te vinden. Dat was nodig omdat er 7 mensen zijn vertrokken of gaan vertrekken dit schooljaar. 3 collega’s gaan met pensioen, 4 collega’s gaan een nieuwe uitdaging aan. Gelukkig hebben wij 4 fantastische nieuwe collega’s gevonden.

Sinds 1 juli mogen ouders weer in de school, mits er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden. In de praktijk betekent dit dat er eigenlijk nog maar heel beperkte mogelijkheden zijn om jullie in de school te ontvangen. Op beperkte schaal kunnen, en zullen we ouders wel weer gaan uitnodigen bij speciale gelegenheden, zoals het afscheid van de kleuterklas (in de laatste schoolweek) en het verwelkomen in de eerste klas (na de zomer). Ik verwacht ook dat er in het najaar weer tafeltjes gesprekken mogelijk zullen zijn. Ik voorzie echter dat grote groepen ouders in een klas, in de zaal of op het plein ook na de zomervakantie nog niet mogelijk zal zijn. Niels

Overlijdensbericht Daniel ten Hove

Vanmorgen zijn wij geïnformeerd dat Daniel donderdag is overleden in zijn slaap. Vreselijk nieuws. We zijn in gedachten bij hem en zijn familie. Daniel zat tot 2015 bij Annemart Hoogland en Frédérique Gorkovoi in de klas. Hij heeft twee zussen op de bovenbouw en zijn jongste zus Nina zit bij Caroline Kaptein in de klas. Daniel is 17 jaar geworden. Hij was net geslaagd voor zijn havo diploma.

 

Nieuw schooljaar, zelfde lestijden?

Voorlopig houden we de lopende maatregelen in stand. Dat wil zeggen beperking van het mengen van groepen en volwassenen. Het per klas verzamelen op het plein in de ochtend is al bijna een gewoonte geworden en bevalt ons goed. Het afzetten van de kleuters aan de buitendeur van het lokaal gaat ook goed. De langere middagpauze, waarbij steeds maar de helft van de klassen buiten is, en waardoor de lange schooldag 10 minuten langer duurt (tot 15 uur) wordt als prettig ervaren en voorkomt een overvol schoolplein en helpt een eventuele verspreiding van besmettingen te beperken. Na de zomer zullen we, afhankelijk van regelgeving en eigen inzichten en jullie wensen, kijken hoe dit op de lange termijn vorm moet krijgen.

IB vacature, tijdelijk minder IB ondersteuning

Eén van de 7 collega’s die vertrekt is Rodette van Dunné. Zij is de afgelopen 10 jaar intern begeleider (IB-er) geweest op onze school en heeft nu besloten om als leerkracht te willen gaan werken op een speciaal basisonderwijs (sbo) school. Wij vinden het erg jammer dat zij weggaat, maar waarderen haar keuze om zich te willen inzetten voor deze groep kinderen. Ook in het sbo is er een groot lerarentekort en Rodette zal een fantastische leerkracht zijn daar. Het blijkt wel bijzonder lastig om een goede vervanger voor haar te vinden. De zoektocht loopt inmiddels 2 maanden en heeft nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. We hebben deze vacature daarom opnieuw opengesteld, nu tot einde zomervakantie. Dit houdt in dat we na de zomervakantie alleen Annemart Hoogland als IB-er hebben en dus maar een beperkte capaciteit om leerkrachten en ouders te ondersteunen. Ik heb daarom Gabriëlle Wils, die eerder bij ons heeft ingevallen als IB-er, gevraagd om in ieder geval tot de herfstvakantie als interim IB-er bij ons te komen. Zij heeft dat inmiddels toegezegd. We dienen er desondanks rekening mee te houden dat de IB-ers hun werk steeds opnieuw zullen moeten prioriteren en niet alles kan worden opgepakt. De leerkrachten zullen dat merken, maar ouders en verzorgers ook.

Vertrekkende en nieuwe collega’s, personele verschuivingen

Zoals ik in de inleiding al schreef vertrekken er, naast de IB-er nog 6 mensen. Begin van dit kalanderjaar is Lot Hooghiemstra vertrokken als leerkracht om andere dingen te kunnen gaan doen. Begin mei is Froukje van Ham, onze onderwijsassistent vertrokken naar een andere school. Zij heeft in april en mei de noodopvang op een heel fijne manier verzorgd. Op haar nieuwe school had ze de mogelijkheid van een grotere aanstelling en een wat ander takenpakket.

Kleuterjuf Mariëlle Grootwassink vertrekt om zich vol te kunnen richten op de start van de nieuwe Staatsvrije vrijeschool Zeevonk, die na de zomer de eerste kinderen zal ontvangen.

Kleuterjuf Marjanne de Boer, en de godsdienst juffen Fréderique van Spaendonck en Katelijne Huijbregts gaan alle drie met pensioen deze zomer. Fréderique komt wel nog terug om de godsdienstlessen in de 6e klassen te verzorgen tot het eind van volgend schooljaar.

We gaan al deze collega’s missen. Ze waren allemaal lange of kortere tijd intens met de school verbonden en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de school.

Gelukkig hebben we ook fantastische nieuwe collega’s gevonden. Sinds juni is Soraya bij ons als nieuwe onderwijsassistent. Zij kent de vrijeschool als kind en werkte de afgelopen jaren in het speciaal onderwijs. In korte tijd heeft zij onze school ontdekt en ze is nu dagelijks aanwezig om leerkrachten en kinderen te ondersteunen, en soms even bij te springen als er iemand ziek is.

Voor de eerste klas hebben we twee leerkrachten gevonden die samen een klas gaan verzorgen. Het zijn Yvette Kooij en Pauline Doolaard. Beiden zijn ervaren leerkrachten die een persoonlijke verbinding met de vrijeschool hebben, maar beiden worden voor het eerst vrijeschoolleerkracht.

Inmiddels is Renée de Roo in juni al begonnen als leerkracht in klas 2. Na verschillende personele problemen in die klas is het fijn dat daar nu weer rust en duidelijkheid is voor de kinderen en de ouders.

Overigens gaat Thamar Hupkes, nu leerkracht van klas 3, volgend jaar in een andere rol verder. Zij zal naast enkele collega’s één dag verzorgen en verder beschikbaar zijn voor invalwerk, zodat we komend jaar weer beter in staat zullen zijn om uitvallessen te beperken.

De klas van Thamar wordt overgenomen door juf Frédérique Gorkovoi (nu klas 6), die ook teamleider blijft voor de klassen 4 t/m 6. Kari Liv Breivik, leerkracht van klas 2, zal vanaf komend jaar de rol van teamleider voor de klassen 1 t/m 3 op zich nemen.

Ten slotte zal Jasper van Heesewijk, nu leerkracht van klas 6, de leerkracht van de andere 1e klas worden.

Vakantieplanning en andere lesvrije dagen

Door al het ‘gedoe’ rond de covid-19 maatregelen heeft het langer dan normaal geduurd voordat we onze jaarplanning rond hadden. De vakanties stonden natuurlijk al lang vast (en op de website) maar hoe zit het met alle studiedagen enzo?

Noteer alvast:

  • Dinsdag 15 september 2020 (alle kinderen vrij)
  • Woensdag 10 oktober 2020 (alleen klas 1 t/m 6 vrij, kleuters komen wel naar school) * Maandag 26 oktober 2020 (alle kinderen vrij)
  • Vrijdag 19 februari 2021 (alle kinderen vrij)
  • Maandag 1 maart 2021 (alle kinderen vrij)
  • Donderdag 17 2021 (alleen klas 1 t/m 6 vrij, kleuters komen wel naar school)
  • Vrijdag 18 juni 2021 (alle kinderen vrij)
  • Woensdag 30 juni 2021 (alleen klas 1 t/m 6 vrij, kleuters komen wel naar school)
  • Vrijdag 16 juli 2021 (kleuters vrij, laatste schooldag)

Er ontbreekt nog een studiedag voor de kleuterafdeling. Zodra bekend is wanneer die doorgaat, wordt dat zo snel mogelijk gecommuniceerd. In deze bijlage het totaal overzicht. De gehele jaarplanner is vanaf 17 juli te vinden op de onze website

Scholing 2020-2021

Onze plannen voor het afgelopen schooljaar zijn niet allemaal verwezenlijkt. We zouden ons verdiepen in ons lesgeven, in hoe we omgaan met toets analyses, we zouden werken aan onze professionele communicatie en omgangscultuur en een nieuw leerlingvolgsysteem kiezen en implementeren voor de kleuterafdeling. De training rond professionele schoolcultuur en het lovs waren gelukkig in februari afgerond, maar samen werken aan onze didactiek is nog een wens. De definitieve keuze voor een nieuw leerlingvolgsysteem moet ook nog worden gemaakt. Wat is blijven liggen nemen we mee naar volgend jaar. Dan zullen we ook met elkaar in gesprek gaan over de kwaliteit van ons vrijeschoolonderwijs en de werking en waarde van onze vaklessen. We doen dat op onze pedagogische vergaderingen, tijdens teamoverleggen, maar ook tijdens onze studiedagen. Nieuw is dat we twee keer per jaar, na de toetsperiode, met alle klasleerkrachten samen naar de toetsanalyses zullen kijken en die omzetten in plannen. Door dat samen te doen willen we van elkaar leren en meer coherentie krijgen. Net als voorgaande jaren zullen we ook twee keer per jaar een interdisciplinair overleg (IDO) organiseren waar klas- en vakleerkrachten samen het reilen en zeilen van de klas zullen bespreken. De eerste keer doen we dat, traditiegetrouw, op Prinsjesdag.

Vanuit de medezeggenschapsraad

Direct na de zomervakantie zullen we kijken welke ouders zich hebben gemeld om lid te worden van de MR. Mochten dat er meer dan 2 zijn dan komt er een verkiezing. Eind september hebben we dan weer een complete MR. Afgelopen jaar heeft de MR veel tijd gestoken in het meekijken naar de financiële situatie van de school. Zowel bij hen als bij verschillende ouders waren er vragen over bezuinigingen en het reserves van de school. Uit die bevraging van de schoolleiding is duidelijk geworden dat onze school een eerder beperkte reserve heeft ten opzichte van een benchmark (gemiddelde in Nederland en gemiddelde van Vrijescholen), maar wel ruim boven de signaleringswaarde van het ministerie zit (dat is een absoluut minimum dat een school dient aan te houden). Der is dus een gezonde bedrijfsvoering zonder dat er onnodig veel geld blijft vastzitten in reserves. Ook bleek uit deze bevraging dat er bij ons relatief veel wordt uitgegeven aan onderwijzend personeel en relatief weinig aan ondersteunend personeel. In september zal er samen met de MR goed worden gekeken naar de voornemens voor de begroting 2021. We willen ouders die daar interesse in hebben in de gelegenheid stellen om daar in mee te denken. De precieze aanpak daarvoor stellen we na de vakantie voor als er meer duidelijk is over wat er wel en niet kan in de school.

Nieuwe toiletgroepen voor de jongens

Eindelijk is de stank van de toiletten de school uit. Al jaren was een van de grootste klachten van kinderen en ouders de stank van de toiletten in de school. Ondanks alle maatregelen die er de afgelopen jaren zijn genomen kregen we dat niet onder controle. Om hier een einde aan te maken hebben we 3 toiletgroepen (van de jongens) helemaal vernieuwd. Dat waren namelijk de plekken waar de stankoverlast vandaan kwam. Door naast toiletpotten ook urinoirs te instaleren en te zorgen dat de ruimtes eenvoudiger zijn te reinigen zijn de nare geurtjes nu eindelijk de school uit.

Fijne vakantie Dank voor het lezen van deze lange brief. Dank ook voor jouw steun aan ons tijdens dit bewogen schooljaar. Ik wens je, namens alle collega’s een ontspannen en vrolijke zomer, zonder zorgen en veel tijd om met en van elkaar te genieten! Niels

Read More

Maandbericht juni 2020

Beste ouders en verzorgers,

Nu we langzaam weer richting een normale situatie toegaan leek het ons een goed idee ook weer wat niet covid gerelateerd nieuws met jullie te delen middels een maandbericht. Eigenlijk hebben we gewoon een belangrijke oproep voor nieuwe MR leden. Er zijn al enkele kandidaten die zich spontaan hebben gemeld, maar als er meerdere kandidaten zijn dan valt er voor jullie ook wat te kiezen (letterlijk) binnenkort. Daarnaast een oproep om onze vrienden Nicole & Martin te supporten. Zij maken net als velen een moeilijke tijd door.

Met vriendelijke groet, Niels Schieman

Vacature Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. We hebben momenteel twee vacatures binnen de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Voor meer informatie over deze vacature klik hier.

Hulp voor ‘Nicole & Martin’: ….doneer een kaartje….samen staan we sterk!

Misschien herinnert u zich het sprookjestheater en circus ‘Nicole & Martin’ uit Zwitserland? De witte tenten, de oude houten woonwagens, de rode vrachtwagens. Ooit geraakt door de humor, muziek, acrobatiek of verbeeldingskracht van hun opvoeringen? Zoals een vrije school het voor kinderen wenst! In 2015, 2017 en 2019 waren zij in Den Haag.

In mei 2020 zouden zij in Zaandam zijn …. ‘Nicole & Martin’ zijn met hun Europese tournee hard getroffen door de maatregelen i.v.m. het coronavirus. Op moment van vertrek voor de nieuwe tournee, viel in alle landen het leven stil, tot juli zal er geen voorstelling zijn. Ook de week in Zaandam eind mei kan niet doorgaan. Tot juli geen inkomsten …… daarom de oproep: Doneer één (of meer) van de 1200 kaartjes (4 voorstellingen) à € 16,- Ga naar de website www.vriendennicolemartin.nl en doe mee via de link ‘noodoproep’.

Zo staan ‘wij Nederlanders’ samen garant voor de week in Zaandam! Liever niet via iDeal betalen? Dan kunt u een donatie overmaken aan: Stichting Ultramarijn (kvk 41205864), banknummer NL71INGB0005012478 o.v.v. Vrienden Nicole Martin. Het gehele bedrag is voor ‘Nicole & Martin,’ samen zorgen wij voor hun inkomsten, zodat dit gezelschap in Nederland en door heel Europa hun voorstellingen kunnen blijven vertonen en hun circusachtige bestaan kunnen blijven delen met jong en oud. Samen zijn we sterk, helpt u mee? Doneer een kaartje! Heel hartelijk dank!

Als ‘Vrienden Nicole & Martin’ hopen wij, ook na corona-tijden, scholen te helpen om dit theatergezelschap een plek te geven, zodat zij hun voorstellingen aan zoveel mogelijk (vrije school) kinderen, ouders en andere vrienden kunnen laten zien. Zie voor meer informatie: www.vriendennicolemartin.nl

Vrienden van ‘Nicole & Martin.’

 

Read More