Archives for 17 jan,2020

You are browsing the site archives by date.

Maandbericht januari 2020

Vrijdag 7 februari, hulp nodig om onze schoolbieb te saneren

Wij krijgen een prachtige nieuwe schoolbibliotheek. Oude boeken worden vervangen en er komen heel veel nieuwe boeken bij. Dat voelt als een groot cadeau!

Op 7 februari gaan we de hele dag alle boeken uit de school verzamelen, beoordelen, registeren of vaarwel zeggen (op z’n Marie Kondo’s 😉), labelen en samen met de nieuwe boeken weer terug brengen naar de klassen. Daar kunnen we een heleboel extra handen bij gebruiken. Graag aanmelden via a.hoogland@devrijeschooldenhaag.nl. Ook als je maar een paar uur kan helpen (zeker aan het begin van de dag) ben je zeer welkom.

In dit filmpje legt Merel Vink, die onze schoolbibliotheek in de toekomst blijft verzorgen, uit wat we gaan doen.

 

Afspraken

Het begin van het nieuwe jaar is een mooi moment om weer even stil te staan bij een paar van de afspraken op en rond de school zodat iedereen weer weet wat we van elkaar mogen verwachten.

Verkeer rond de school

De verkeerssituatie rondom de school kan erg chaotisch worden bij het brengen en halen. Daarom is het echt belangrijk dat iedereen daar zijn/haar verantwoordelijkheid in neemt. Alleen dan houden we het veilig en kan de verkeerstroom in de ochtend en middag (min of meer) soepel verlopen.

De regels:

Bij het halen en brengen van leerlingen is het wenselijk dat er éénrichtingsverkeer wordt gecreëerd op de Abbenbroekweg (dit kan helaas niet officieel worden geregeld). We verzoeken jullie om, wanneer je uit de richting van de Pompstationsweg aankomt rijden, dat je doorrijdt naar de Tapijtweg en van daaruit de Abbenbroekweg indraait en vervolgens via de Gerrit Kasteinweg het schoolgebied weer verlaat. Op die manier ontstaat er eenrichtingsverkeer op de Abbenbroekweg, wat voor de doorstroming en de veiligheid van fietsers noodzakelijk is. Onnodig te melden, maar wij verzoeken dat je de snelheid te matigen tot maximaal 20 km /uur rond de school. Parkeer omwille van de veiligheid van overstekende kinderen ook niet binnen 5 meter van een straathoek en gelieve alle inritten naar huizen en de uitgang van ons fietsenplein vrij te houden.

Op de stoep en op het plein mag niet worden gefietst. Honden zijn niet toegelaten op het schoolplein.

Aanvullend op bovenstaande verkeersregels (zoals die op website staan) wil ik je vragen niet te fietsen op de stoepen rond de school. Regelmatig leidt dat tot gevaarlijke situaties met vooral kleuters die daar rondlopen.

Ouders op het plein en in de school

Net als rond de school kan het ook voor de deur en in de gangen erg chaotisch worden bij het brengen en halen. Vooral als de leerkrachten de klassen komen ophalen om 8:25 uur is het belangrijk dat zij vlot achter elkaar door naar binnen kunnen lopen zodat om 8:30 uur alle kinderen in de klas zijn. In gesprek gaan met een leerkracht of in de loop staan te zwaaien naar kinderen die achter het raam verschijnen maakt dat moeilijk. Houd daar alsjeblieft rekening mee.

De regels:

Ouders lopen niet mee naar binnen in de ochtend.

Het is niet de bedoeling om ’s morgens mee naar binnen te lopen met je kind, ook niet om naar de peuters of kleuters te gaan, we hebben de ruimte nodig voor de kinderen. Als er een belangrijke mededeling is kan je die normaal gesproken bij Therese of mij kwijt nadat de kinderen naar binnen zijn. Wij zorgen dan dat die op de juiste plek terecht komt. De leerkracht heeft vanaf het moment dat zij naar binnen gaan lopen alle aandacht op de klas gericht. Aan het einde van de schooldag mogen ouders altijd naar het lokaal lopen om nog even met de leerkracht te spreken of in de klas te kijken.

Kinderen lopen in stilte door de gangen.

Voor de rust en ieders welzijn hebben we met elkaar de afspraak dat alle kinderen in stilte door de gangen lopen. Het is belangrijk dat wij ons daar zelf ook aan houden. Gesprekken voeren we zo min mogelijk op de gangen en zeker niet terwijl de kinderen naar binnen of buiten lopen (wij geven als volwassenen zelf het goede voorbeeld).

Direct het plein verlaten bij het ophalen op maandag en vrijdag om 12:30 uur.

Om 12:40 uur komen de klassen 3 t/m 6 naar buiten om te spelen op het grote plein. Vanaf dat moment is het niet meer veilig voor kleine kinderen die vaak letterlijk omver worden gelopen in het spel van de grote kinderen. Probeer daarom voor 12:40 het schoolplein te verlaten. Als het toch later is geworden (bijvoorbeeld omdat je nog even in de klas was), loop dan samen met je kind over het plein en blijf niet hangen op het plein om nog even gezellig te babbelen. Dat kan op de stoepen rond de school.

Dank voor uw begrip en medewerking!

Niels

 

Vrijwillige ouderbijdrage door wet altijd vrijwillig

Alle leerlingen moeten altijd kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert. Ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. De Tweede Kamer stemde in december in met een initiatiefwet van GroenLinks en SP die dit moet realiseren. Met deze initiatiefwet worden de bestaande afspraken in het primair onderwijs wettelijk vastgelegd. Dit sluit aan bij onze eigen benadering van de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdragen die wij van jullie ontvangen zien wij als een gift om ons de vrijheid te geven ons onderwijs te verrijken met extra lessen, mooie materialen, een fijne leeromgeving en deskundige leerkrachten. Voor de bijzondere bijdragen voor bijvoorbeeld fluiten of schoolreisjes vragen we wel een specifiek bedrag, maar we zoeken altijd samen naar een oplossing als dat problematisch is. Bij ons mogen alle kinderen altijd aan alles meedoen en krijgen ze gelijkwaardige leermiddelen, los van wat hun ouders hebben bijgedragen. De leerkrachten weten trouwens ook nooit voor welke kinderen er hoeveel is bijgedragen. Dit beleid kadert binnen de sociale driegeledingsgedachte van Steiner (Vrijheid binnen het ‘sociale leven’, Broederschap binnen het ‘economische leven’ en Gelijkheid binnen het ‘juridische leven’). Wij zijn dan ook blij dat er nu duidelijkheid is gekomen over de wetgeving t.a.v. de vrijwillige ouderbijdrage. Nog veel blijer zijn wij met de fantastische manier waarop jullie ons jaar na jaar financieel blijven steunen om onze doelen te realiseren. Dank!

Overigens is dit ook meteen een oproep aan iedereen die zijn/haar ouderbijdrage voor dit lopende schooljaar nog niet bekend heeft gemaakt. het is fijn te weten op welke bijdrage we dit jaar van u mogen verwachten, dus graag reageren (ook als het dit jaar niet lukt om een bijdrage te schenken).

 

Luizenwasstraat

Iedere woensdag na een schoolvakantie proberen we om 09.35 uur een luizenwasstraat te organiseren. Alle kinderen worden dan een voor een gecontroleerd in een ‘wasstraat’ die in de lerarenkamer wordt ingericht. Daarvoor hebben we wel minimaal 15 luizenpluizers nodig. Helaas zijn de laatste drie geplande luizenwasstraten niet doorgegaan vanwege te weinig ouders. Dat is jammer want daarmee kunnen we er samen minder goed voor zorgen dat we de luizen uit de school houden.

Daarom hierbij een nieuwe oproep aan iedereen die zich enkele keren per jaar op woensdagmorgen kan vrijmaken om zich te melden. Het liefste zien we dat we per klas minimaal 2 ouders hebben. Graag melden bij Therese: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

Aanstaande woensdag 15 januari doen we nog een poging om de luizenwasstraat door te laten gaan. Ook als je je nog niet hebt aangemeld is het fijn als je dan komt helpen! Met elkaar kunnen we zorgen voor een luisvrije school!

 

Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin
Schrijf nu in want vol = vol!

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.

Voor wie?
Alle leerlingen uit de klas 4 t/m 6
Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: woensdag 4 maart 2020
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur
Leslocatie: De Vrije School Den Haag, Abbenbroekweg 7 2597 NT DEN HAAG

Prijs
185 euro (incl. examen)

Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach.

De klassikale cursus van de Typetuin

 • Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
 • De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
 • Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
 • Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
 • De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
 • Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces.

Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.

 

Kinderatelier

Het Kinder Atelier is een kunstzinnige middag voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Plezier en ontspanning staan hier voorop. De groepen zijn kleinschalig, zodat de sfeer knus  en veilig blijft.

De eigen creativiteit krijgt ruimte, nieuwe technieken worden ontdekt en het sociale element zorgt voor verbinding. We gaan tekenen, schilderen, boetseren en knutselen.

Uit school komen de kinderen om 12.30 zelf naar het handwerk lokaal waar een hapje en sapje klaarstaat en zij zelf hun meegebrachte brood kunnen opeten. Daarna zijn ze 1,5 uur kunstzinnig bezig. Om 14.15 kunnen zij worden opgehaald of (met kennisgeving) zelfstandig naar huis.

Sandrina Janssen
Na in 2013 de HBO opleiding Kunstzinnige Therapie te hebben afgrond, is Sandrina vanuit haar praktijk ‘Studio no.9’ op de London Steiner School werkzaam geraakt.  Daar heeft zij ook de Steiner Waldorf Early Years Teacher Training afgrond.
Zij heeft brede ervaring op pedagogisch, kunstzinnig en therapeutisch gebied. Kunstzinnige activiteit in kunnen zetten ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling is waar zij enthousiast van wordt. Momenteel is zij actief met het opnieuw vormgeven van haar praktijk ‘Heel hArt’. Verder werkt zij als pedagogisch medewerker bij BSO Het Grote Huis.

Read More

Maandbericht oktober 2019

Verslag van de algemene ouderavond

De ouderavond werd door mij geopend met het voorlezen van onze grondsteenspreuk. De eerste zin van die spreuk is:

Dit huis is er voor het welzijn van alle mensen, dat begint bij de kinderen en dat zal toenemen naarmate wij hen met zorg omringen.

Daarna heb ik kort gesproken over mijn wens om met elkaar in gesprek te komen, om ouderbetrokkenheid te versterken en de school voor te bereiden op een stralende toekomst. Daarbij heb ik aangegeven dat het ook een spannende zoektocht is omdat er in de afgelopen 96 jaar meer dan eens conflicten zijn geweest vanwege verschillende inzichten en verwachtingen gekoppeld aan een hoge emotionele betrokkenheid. Die bezorgdheid mag echter geen reden zijn om het gesprek niet aan te gaan en op deze avond is er een mooie eerste stap gezet in een respectvolle dialoog tussen ouders onderling en ouders en leerkrachten. Mijn hele ‘speech’ kun je hier nalezen.

Na mijn opening heeft Artho Jansen de positie van de basisschool binnen het grotere geheel van de stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland toegelicht. Hij gaf een korte uitleg van de problemen die er op de Waalsdorperweg zijn geweest het afgelopen schooljaar en hoe er met de nieuwe rector nu wordt gewerkt aan herstel.

Vervolgens heeft Andreas (leerkracht in klas 5) laten zien hoe het lerarencollege vandaag de dag zelf de impuls beziet van waaruit onze schoolbeweging ontstond. Iets dat we zullen meenemen in onze toekomstige gesprekken met elkaar.

Daarna is er in wisselende samenstelling gesproken over de volgende drie vragen:

 •  Waar heb je, ten aanzien van het schoolleven van jouw kind, behoefte aan als ouder/verzorger?
 •  Wat wil je heel concreet van school? (dus niet wat je niet wil)
 •  Wat wil je daar zelf voor doen? (maar echt willen!)

De uitkomsten van deze gesprekken was dat we met elkaar vanuit de driehoek kind-ouder-school in contact willen zijn. We gaan samen zoeken naar waar verbetering nodig is. Daarbij was er een oproep om ook vooral elkaar in het doen te vinden, en niet alleen in gesprek. Ouders hebben aangegeven graag mee te denken als er vanuit school een concrete hulpvraag komt. Goede en tijdige communicatie helpt om vertrouwen te houden, maar het wordt breed (h-)erkent dat dit niet eenvoudig is in deze tijd van informatie overkill. Er kwam een duidelijke oproep van leerkrachten aan ouders om echt aanwezig te zijn op ouderavonden, omdat dit een belangrijk moment van informatie uitwisseling is. Een ludiek idee dat ontstond was om met enige regelmaat een Waldorf café te organiseren waar je kan binnenlopen en elkaar ontmoeten.

We hebben afgesproken om in een kleinere werkgroep door te denken over zaken als ouderbetrokkenheid, financiële ondersteuning van de school en communicatie. Het is niet de bedoeling dat dit een nieuw medezeggenschapsorgaan wordt naast de bestaande MR maar juist een denktank die school kan ondersteunen met concrete hulp vanuit de expertise die er bij ouders aanwezig is. Daarvoor hebben zich inmiddels 11 mensen aangemeld, maar meer meedenkers zijn welkom. Wil je ook helpen, meld je dan bij mij via n.schieman@devrijeschoolndehaag.nl. Vanuit kleine initiatieven laten we zo mooie dingen tot stand komen.

Niels Schieman

 

Stilstaan bij 100 jaar Waldorfscholen in de wereld

Afgelopen 7 september, precies 100 jaar geleden, werd in de grote zaal van de Stadtgarten  in Stuttgart de opening gevierd van de Freie Waldorfschool o.l.v.  Rudolf Steiner met 256 kinderen, hun ouders, het nieuwe lerarencollege en vele gasten. Alle kranten schreven over de feestelijke toespraken, muzikale bijdragen en het euritmieoptreden van een groepje leerlingen.  In mei 1919 was het café-restaurant Uhlandshohe aangekocht door Emil Molt en de hele zomer door was er verbouwd en geschilderd om het gebouw lesklaar te maken. 2/3 deel van de leerlingen waren kinderen van arbeiders van de Waldorf- Astoria sigarettenfabriek, de andere leerlingen waren kinderen van voornamelijk in Stuttgart wonende antroposofen. De school kwam tot stand na vraag van Emil Molt (directeur van de fabriek) aan Rudolf Steiner om een school voor jongens en meisjes uit alle klassen van de maatschappij mee te helpen oprichten. De 1e WO was nauwelijks voorbij, Duitsland lag in puin, het verdrag van Versaille moest nog worden getekend.

In korte tijd werd een lerarencollege gevormd dat 3 weken lang met Rudolf Steiner werkte aan de menskunde, het leerplan en hoe de school zou moeten functioneren. Omdat nog niet al het meubilair was gekomen en werden in de eerste lesweken de lokalen gevuld met stoelen uit het restaurant en de leerlingen schreven in hun schrift op hun knieën. Rudolf Steiner bleef tot aan zijn dood in 1925 diep verbonden met de kinderen en leraren van deze school. Zijn hoop was dat er in korte tijd overal in Duitsland, Europa en de wereld scholen zouden worden opgericht om de cultuur en kinderen te redden van de onthutsende naweeën van de 1e WO.

Dit verhaal en vele andere verhalen over de eerste Waldorfschool, de vergaderingen met Rudolf Steiner, en alles waar de school mee te maken kreeg in de eerste jaren (ook alle negatieve/haat campagnes)  is te vinden in drie net nieuw verschenen boeken. Zeer lezenswaard, van harte aanbevolen en te verkrijgen bij de Haagse Boekerij.
* Die Waldorfschule und ihre Menschen Weltweit. Nana Göbel ( 3 delen)
* Freie Waldorfschule in Stuttgart, 1919-1925. Tomas Zdrazil
* Emil & Berta, The origin of the Waldorfschool movement, Sophia Murphy-Molt (ook in het Nederlands verkrijgbaar)
(met dank aan Sietske Asselbergs-Hagedoorn voor deze tekst)

 

Viering Waldorf 100 in Nederland

Op 20 september j.l. vierden we in Nederland dit 100 jarig bestaan van de vrijescholen in de wereld. Alle vrijescholen in Nederland waren op deze dag gesloten en in een gigantisch complex van oude fabriekshallen in Maarssen kwamen meer dan 3000 ‘vrijescholers’ bijeen op het ‘Waldorf 100 Festival’. De ondertitel van dit festival was: ‘Een traditie van vernieuwing’. Zie https://www.vrijescholen.nl/nieuws/waldorf100-kaars

De Vrije School Den Haag is de eerste Vrijeschool in Nederland en zij bestaat over vier jaar, in 2023, 100 jaar. Wij hopen dat we over vier jaar zover zijn dat ook wij ons 100-jarig jubileum in Den Haag zo mooi en groots kunnen vieren. We mogen trots zijn op wat drie generaties voor ons met elkaar in de wereld hebben gebracht in de afgelopen 20e eeuw. En op alle leerlingen, ouders en personeel die de Vrijeschool-impuls ook in de 21e eeuw voortdragen en verder ontwikkelen.

Rob van der Meijden (rector bovenbouw) en Niels Schieman (scholleider onderbouw)

 

Bazar 2019

Goed nieuws ook dit jaar gaat de Bazar weer door en wel op zaterdag 2 november. De Bazar is het jaarlijkse evenement van De Vrije School Den Haag door ouders, voor de kinderen en de school.

Wat is er nodig?

Allereerst, HULP; de hulp van vele enthousiaste ouders!
Hulp in de vorm van;

·         het coördineren/organiseren van de klassenactiviteit,

·         bij de organisatie van de activiteit voor de klas op de dag zelf,

·         in de vorm van het bakken van hartige en zoete taarten en maken van wraps e.d……en

·         natuurlijk op de dag zelf (en de avond tevoren) hulptroepen voor op- en afbouw!

NB: bij niet genoeg aanmeldingen hiervoor kan de Bazar niet doorgaan.

Intekenlijst voor het op- en afbouwen hangt vanaf maandag op het prikbord bij de Grote Zaal.

Bazarouder
Via de klassenouders worden enthousiaste ouders gezocht die de Bazar-activiteit van die klas willen coördineren en/of verzorgen. Aankomende maandag 7 oktober is er een contactouderavond. Op deze avond horen wij graag wie er per klas Bazarouder is. Er kan ook al een voorstel voor de klassenactiviteit worden gedaan.

Spullen; U weet het, wij zoeken spullen voor:

·         de grabbelrok; we zoeken heel veel kleine verantwoorde cadeautjes (meer dan 800!)

·         de speelgoedbeurs; mooi en verantwoord speelgoed voor alle leeftijden

·         de kledingbeurs; mooie, schone en verantwoorde kleding vanaf maat 92 en dameskleding.

·         de boekenbeurs; mooie (antroposofische) boeken

Wat is er te doen?
Door de klassen worden activiteiten georganiseerd. Jaarlijks zijn dit bijvoorbeeld de grabbelrok, het spookhuis en kabouterstad. Maar ook koekjes bakken en de kleding-, speelgoed- en boekenbeurs zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Zoals elk jaar vragen we dat elke klas ook een bijdrage verzorgt in de vorm van (per klas 4 zoete en 4 hartige) zelf gebakken taarten en dit jaar voor het eerst ook 15 wraps per klas.
Er zijn twee grand cafés waar de taarten, wraps en broodjes verkocht worden. Daarnaast is er thee, koffie en limonade te verkrijgen.
Zoals we inmiddels gewend zijn, zullen ook komend jaar weer vele externe organisaties met hun mooie spullen in de grote zaal te vinden zijn!

Kortom, het wordt weer een gezellige en mooie dag! Wil je helpen? Meld je dan aan via bazar@devrijeschooldenhaag.nl of op de intekenlijst die maandag ophangt in de school.

Namens de nieuwe Bazarcommissie;

 • Adita Duijndam (2a, kleuters) – Algemeen aanspreekpunt
 • Bastiaan van Delft (1b en 2b)  – Aanspreekpunt klassen
 • Femke Ennema (3a en 5a) – Aanspreekpunt externen
 • Fleur van Roon (kleuters) – Aanspreekpunt financiën
 • Iris Kramer (3a) – Aanspreekpunt horeca
 • Marcha Verdoorn (kleuters) – Algemeen aanspreekpunt

 

Diverse lezingen en andere interessante activiteiten

100 jaar Vrijeschoolonderwijs, wat kunnen we daaruit leren voor de toekomst?
Om ook met elkaar stil te staan bij het 100 jarig bestaan van de Vrijescholen, organiseren wij in samenwerking met de antroposofische vereniging Den Haag een lezingenreeks op drie woensdagavonden in november. Ouders, leerkrachten en geïnteresseerden uit de hele regio zijn uitgenodigd om te luisteren naar drie bijzondere gastsprekers en met elkaar in gesprek te gaan. Als ouders en verzorgers van onze school willen we jullie natuurlijk speciaal welkom heten op deze avonden.

Woensdag 6 november:
Frans Lutters, leerkracht Stichtse Vrije School, voorzitter Vereniging Vrije Opvoedkunst
Het tijdsgewricht 100 jaar geleden; waaraan ontvlamden de oprichters; de idealen, visie, inzichten van Rudolf Steiner, Emil Molt, Daan van Bemmelen. Welke betekenis heeft dit voor de toekomst?

Woensdag 20 november:
Nana Göbel, Board Friends of Waldorf Education Worldwide
Waldorf schools today; The inspiration of and practice in +1.000 schools in 60 countries all over the world. What can we learn from them for our future?
(Engels-, Duits- en Nederlandstalig door elkaar heen)

Woensdag 27 november:
Christof Wiechert, voormalig leerkracht op onze school en voormalig leider pedagogische sectie Goetheanum
Onze tijd, onze kinderen, hun toekomst. Wat vraagt dit van ons leerkrachten en ouders?

 • Locatie: Grote zaal van de Abbenbroekweg
 • Aanvang 20:00 uur (inloop met koffie en thee om 19:30)
 • Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage kan je op de avond zelf doneren.

Verdiepingsavond ‘Een mening hebben is iets anders dan een oordeel vormen’
Morgenavond om 20.00 uur komt Jacques Meulman in de grote zaal op de Abbenbroekweg spreken over het thema ‘Een mening hebben is iets anders dan een oordeel vormen’. Deze avond is bedoeld voor ouders en leraren. De kosten zijn €10 en je kan je nog aanmelden bij Evelyn Fernandez via ey.fernandez@gmail.com

Cursus vrijeschoolpedagogie

Vorige week heb je een uitnodiging ontvangen voor een cursus Vrijeschool pedagogie die wordt verzorgd door onze collega’s van de bovenbouw. Hier nogmaals deze informatie.

 

Kinderatelier

Sinds begin september verzorgd Sandrina Janssen, kunstzinnig therapeut en medewerker van onze naschoolse opvang, op woensdagmiddag een kinderatelier. Doel is dat kinderen samen kunstzinnig ontspannen en plezier hebben. Meer informatie vind je hier.

 

Typecursus

In het voorjaar organiseren we weer een typecursus voor kinderen. Alle informatie daarover kan je hier nalezen.

 

Huishoudelijke zaken
Brengen en halen met de auto
Nu het weer slechter wordt komen er weer meer kinderen met de auto naar school. Het resultaat is parkeerproblemen rond de school, geblokkeerde wegen, onveilige situaties en vooral, meer kinderen die te laat komen door onvoorziene verkeersproblemen. Kom je met de auto, doe dat dan verantwoordelijk. Vertrek ruim op tijd en parkeer desnoods wat verder van school zodat iedereen veilig en op tijd op school kan komen en ’s middags rustig kan vertrekken.
Als het dan toch een keer niet lukt om op tijd te zijn, blijf dan rustig en kom beter 10 minuten te laat dan 2 minuten. De voordeur gaat om 8:30 dicht en om 8:40 weer open om zo de rust in de school te bewaren en gestress te voorkomen.

Niet mee naar binnen lopen in de ochtend
Het is echt niet de bedoeling om ’s morgens mee naar binnen te lopen met je kind. Een heel korte mededeling aan de leerkracht kan op het plein, net voor het naar binnengaan. Als er een belangrijke mededeling is kan je die meestal bij Therese of mij kwijt nadat de kinderen naar binnen zijn. Wij zorgen dan dat die op de juiste plek terecht komt. De leerkracht heeft vanaf het moment dat zij naar binnen gaan lopen alle aandacht op de klas gericht.

Woonruimte gezocht!
In juli is Lindie van Jaarsveld uit Zuid-Afrika naar Den Haag gekomen om les te geven aan onze internationale school. Tot op heden heeft zij nog geen woonruimte gevonden waar ze samen met haar hond Sam kan wonen. Zij mist Sam enorm. Weet jij wellicht een woonruimte die zij kan huren (van een leerkracht salaris)  stuur haar dan een berichtje op l.vanjaarsveld@iwsth.org (Engels of Nederlands)

Muizen-rattenvallen rondom de school
Er zijn 30 stalen muizen-rattenvallen geplaats rondom de school. In de kisten zit lokaas om het ongedierte te vangen. Verder is er een abonnement afgesloten met Rentokil waarin zij 6 keer per jaar zowel binnen al buiten de vallen komen controleren. Tevens zal Marc, onze hovenier tussendoor ook de buitenvallen checken. Wij hopen hiermee het ongedierte buiten de school te kunnen houden.

 

Read More