Blog

Maandbericht november 2015

Sinterklaas komt weer in ’t land

Vol verwachting klopt ons hart! Wat brengt de goede Sint dit jaar allemaal naar onze school? Hij heeft ons in ieder geval al laten weten dat hij ons weer met een bezoek zal vereren samen met zijn Pieten. Die zullen overigens geen dikke rode lippen en gouden oorbellen hebben, maar zwart zijn ze wel. Want onze Pieten werken in de smederij en klauteren door de laatste overgebleven schoorstenen en geloof me, dat krijg je d’r niet zomaar af!
Overigens is Sint bijzonder trots op zijn Pieten, het zijn zijn hulpen (hulpjes zou te weinig recht doen aan hun inzet!). Zonder hen zou hij het echt niet voor mekaar krijgen om in zo’n korte tijd zo veel kinderen blij te maken. En hij maakt de kinderen echt niet alleen blij met cadeautjes, nee, hij maakt ze vooral blij met aandacht en liefde, met vergevingsgezindheid en zorg. Ook daarbij zijn de Pieten onmisbaar. Zij lopen echt niet alleen maar met pakjes en strooigoed te sjouwen. Net als Sint bekommeren zij zich over het welbevinden van de kinderen en proberen ze iedereen te helpen, natuurlijk vooral de kinderen, maar ook de volwassenen en zeker ook Sinterklaas zelf.
Het is maar fijn dat er zoveel lieve mensen zijn die Sint willen helpen en zich als Piet bij hem aanmelden! Niels Schieman

 

Nieuwe toetsen

De afgelopen weken zijn wij begonnen met het afnemen van nieuwe toetsen in de klassen 2 t/m 5. Deze schoolvaardigheidstoetsen (SVT) van uitgeverij Boom zijn in de plaats gekomen van de Cito Toetsen. Voor iedereen een spannend moment. Ik geef u graag wat meer informatie over de achtergrond van (de keuze voor) deze nieuwe toetsen.

Afscheid van Cito
Afgelopen jaar hebben wij de keuze gemaakt afscheid te nemen van Cito, onder andere omdat wij zagen dat de normering steeds scherper werd gesteld. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat scholen en ouders, middels bijlessen, zich hard focussen op het behalen van mooie Cito scores. Hierdoor worden de toetsen in heel het land steeds beter gemaakt en vervolgens moet de norm opgeschroefd. Dat gaat echter wel ten koste van tijd die je ook aan andere belangrijke activiteiten kan (nee, moet!) spenderen, zoals kunstzinnige- en bewegingsvakken. Daarnaast zagen wij dat de Cito rekentoetsen erg talig waren, wat het lastig maakt voor kinderen met dyslexie om een rekentoets goed te maken.

Voortaan Boom
De Boom toetsen hebben van de hierboven beschreven euvels minder last. Net als de Cito zijn deze toetsen ook Cotan genormeerd en dus erkent door het Ministerie van OCW, maar omdat nieuw zijn en nog minder worden gebruikt is de verwachting dat er minder druk zal zijn om de normering regelmatig aan te passen. Daarnaast zijn de rekentoetsen echte rekenvaardigheidstoetsen en geen halve taalvaardigheidstoetsen. Bovendien volstaat het om deze toets maar één keer per jaar af te nemen.

Nu proefafname
Op dit moment zitten we midden in de transitie. Dat wil zeggen, we hebben de nieuwe toetsen aangeschaft, hebben ons voorbereid op de afname en hebben de eerste afname inmiddels gedaan. Deze eerste afname is een proefafname. Het doel is tweeërlei. Ten eerste helpt het ons inzicht te krijgen in hoe ieder kind met deze toets uit de voeten kan en op welk niveau wij hem of haar straks bij de volgende toets moeten toetsen. Ten tweede worden door de afname voor ons alle problemen duidelijk die wij voor de volgende toetsperiode moeten oplossen. Hieruit kan u opmaken dat er dus nog een toetsperiode komt en dat klopt. Pas in het voorjaar (eind maart) gaan we de nieuwe toetsen inzetten om te komen tot een niveau vaststelling van ieder kind. Dat zullen ook de cijfers zijn die naar de inspectie voor het onderwijs gaan. Vandaar dus dat we nu spreken over een proefafname. Vanaf volgend schooljaar zal er alleen nog in het voorjaar worden getoetst.

6de klassen
Voor de zesde klassen is er een uitzondering gemaakt. Zij doen niet mee met de Boom toetsen en maken dit jaar nog de Cito toetsen. Die kennen zij immers en wij vonden het niet opportuun hen zo net voor het einde van hun basisschoolperiode nog met nieuwe toetsen te confronteren. Wel zullen zij dit jaar voor het eerst de verplichte eindtoets maken.

Meer informatie over hoe wij tegen het fenomeen toetsen aankijken en informatie over de verplichte eindtoets vindt u in het maandbericht van afgelopen januari.

Advent

Adventstijd

Na Sint Maarten beginnen we aan de adventsvoorbereidingen. Op dinsdag 17 november is er in de kleine zaal een algemene ouderavond voor de ouders van de eerste klassen en alle andere belangstellenden over het godsdienstonderwijs en de Kinderhandelingen (aanvang 19:45; koffie & thee vanaf 19:30; einde 20:30). Na afloop is er nog tijd om na te praten. De eerste klassen hebben nog een vervolg in hun eigen lokaal.

Handelingen:
1ste Advent
Zondag 29 november is er een Kinderhandeling om 10:30 uur.

2de Advent
Zondag 6 december is er een Offerhandeling voor volwassenen om 10:00 uur en een Kinderhandeling om 10:30 uur.

3de Advent
Zondag 13 december is er een Kinderhandeling om 10:30 uur.

4de Advent
Zondag 20 december is er een Kinderhandeling om 10:30 uur.

Op 25 december is er een Kersthandeling om 10:30 uur. Dit is een speciale viering voor de hele familie. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met koffie, thee en sap.

De Kinderhandelingen zijn voor de kinderen uit de klassen 1 t/m 6, en gaan steeds door in de grote zaal. Bij de Kinderhandeling zitten de ouders en kleine kinderen achter in de zaal. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met koffie, thee en sap.

Wij hopen velen van u te ontmoeten.

De godsdienstleerkrachten,

Lot Hooghiemstra, Tatiana Albrecht, Annemiek de Leeuw, Katelijne Huijbregts en Frederique van Spaendonck

 

1998 à 2016: Rime of the ancient mariner (Cantamus Alati)

In 1998 heeft de Vrije School aan Nico de Rooij gevraagd een koorstuk te schrijven ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de VS. Dit heeft geresulteerd in een uitvoering van het eerste deel van de Rime of the ancient mariner in oktober 1998.

Het verhaal (oorspronkelijk geschreven door Samuel Taylor Coleridge (1798) gaat over een zeeman die verteld dat zijn schip in een storm terecht kwam. Tot vreugde van iedereen verscheen er een albatros, het schip kwam in rustiger water. Toen doodde de zeeman de albatros. Vanaf dat moment gaat alles mis, het wordt windstil en vreselijk warm. De zeeman krijgt de schuld, de bemanning sterft, de zeeman wordt gered en krijgt als straf de opdracht de rest van zijn leven het verhaal te vertellen van land tot land.

Toen Cantamus Alati (een enthousiast amateurkoor met een oorsprong als ouderkoor van de VS) op zoek was naar een bijzonder stuk voor haar 60 jarig bestaan kwam het idee om de Rime weer te gaan zingen, en ditmaal het hele stuk. Dat gaan we doen op 1 oktober 2016 en we hebben Nico de Rooij gevraagd het koorwerk aan te vullen met orkestpartijen.

Het tweede stuk dat wij gaan instuderen is de Mirror of Perfection van Richard Blackford. Deze muziek is geschreven op teksten van Sint Franciscus van Assisi en werd voor het eerst uitgevoerd in maart 1996. Het is moderne muziek die recht uit het hart komt.

Wie weet is dit een leuke aanleiding om met ons mee te komen zingen?
Wij repeteren op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur op de Abbenbroekweg. Kom gerust eens luisteren en meezingen om te ontdekken of de muziek en ons koor bij je passen. Meer info: www.cantamusalati.nl of e-mail naar info@cantamusalati.nl